ИНТЕРКУЛТУРНА РАЗМЕНА ВО ШВАЈЦАРИЈА, МОЖНОСТ ЗА МЛАДИТЕ ОД 
ОПШТИНА ПРИЛЕП


Во период од 27.07.2016 до 10.08.2016 Коалиција на младински организации СЕГА, во партнерство со Македонски Центар за граѓанско образование, СППМД Кавадарци, ХДЗ Мајка Куманово и Центар за Едукација и Развој Теарце организира
ЛЕТЕН КАМП – ИНТЕРКУЛТУРНА РАЗМЕНА ВО ДЕТСКОТО СЕЛО ПЕСТАЛОЦИ ВО ТРОГЕН, ШВАЈЦАРИЈА. Целта на оваа размена е да им овозможи на учесниците да се здобијат со знаења и вештини поврзани со правата на децата, со принципите на меѓукултурниот дијалог и комуникација, анти-дискриминација, меѓусебно разбирање, почитување и толеранција на вредностите помеѓу различните култури.

Финансиско учество на учесниците за размената: 8.615,00 МКД.

Критериуми за учество:

- Година на раѓање: 1999/2000

- Валидна патна исправа (пасош) со рок на важност не порано од 27.01.2017 година

- Кандидати/ки кои не учествувале претходно на Интеркултурна размена во Детското село Песталоци

- Предност при изборот ќе имаат кандидати/ки од ранливи категории (ученици кои живеат во рурални средини, припадници на различни етнички групи, деца од семејства со пониски приходи, итн.)

Покрај учеството на интеркултурната размена, по завршувањето учесниците ќе имаат и одговорности односно вклучување во имплементација на активностите од акционите планови креирани за време на размената кои се директно поврзани со активностите во текот на неделата на детето во октомври.

Сите заинтересирани ученици може да се пријават на меил andrej.gabroski@ycp.org.mk најдоцна до 14.06.2016 година. Потенцијалните кандидати ќе бидат повикани на интервју на 17.06.2016 година.Доколку имате прашања или потреба од дополнителни информации обратете се на е-маил contact@ycp.org.mk или телефон 075 290 286 или 078 603 454.

Национална Кампања ИНФОРМИРАЈ СЕ СЕГА
About Our Organization
From the founding of Youth Council Prilep (YCP) in 1999, YCP has been a youth nongovernmental organization in Prilep, Macedonia focusing on the Pelagonia region of Macedonia. YCP seeks to build the capacity of young people in a participative and sustainable manner.
Become a Volunteer
We hold open calls for all our activities and are always looking for volunteers. We have events like Pulse Radio, Speak Freely, CLIPS Program and other volunteering opportunities. Please click below to find out which Open Calls are currently open. 
Service Opportunities
Youth Council Prilep also provides services such as trainings and team building seminars and activities to businesses and organizations. For more information about these services, click below.