Home

Завршен настан - Активно вклучување на младите во организациските практики на МСП

posted Nov 11, 2019, 2:20 AM by Maja Stevanovska

На 6.11.2019 година, во просториите на Младински Совет Прилеп се одржа Промотивен настан за презентирање на програмските активности на МСП!!!
Промотивниот настан го организиравме во рамките на проектот: „Активно вклучување на младите во организациските практики на МСП“ кој Младински Совет Прилеп го спроведува во периодот мај-ноември 2019.

Младите дознаа повеќе за работата на Младински Совет Прилеп, беше претставен проектот и активностите кои ги сработивме во последните 6 месеци, беше промовирано видеото кое го изработивме во рамки на проектот, а воедно младите даваа идеи и предлози за зголемување на транспарентноста на МСП. 
🛑Програмата „Одржливо граѓанско општество: државно финансирање на граѓански организации“, ја спроведува Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС, Балканската мрежа за развој на граѓанското општество (БЦСДН) и Центарот за информирање, соработка и развој на граѓанските организации од Словенија (ЦНВОС).
Активно вклучување на младите во организациските практики на МСП

posted Nov 5, 2019, 4:55 AM by Maja Stevanovska   [ updated Nov 5, 2019, 4:56 AM ]

YouTube Video


Промотивен настан

posted Nov 4, 2019, 6:13 AM by Maja Stevanovska

На 6.11.2019 година (среда) со почеток од 12часот ќе се одржи Промотивен настан за презентирање на програмските активности на МСП.
Промотивниот настан се организира во рамките на проектот: „Активно вклучување на младите во организациските практики на МСП“ кој Младински Совет Прилеп го спроведува во периодот мај-ноември 2019.

Доколку сакате да дознаете што работи Младински Совет Прилеп, имате прашања за нас, сакате да се вклучите во нашите активности (креативни игри за млади, презентација на работата на МСП преку видео, работилница за млади и сл.), а воедно сакате да ни дадете препораки за нашата работа за идни активности придружете ни се во среда од 12часот во просториите на Младински Совет Прилеп (позади Стара Општина).Програмата „Одржливо граѓанско општество: државно финансирање на граѓански организации“, ја спроведува Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС), Балканската мрежа за развој на граѓанското општество (БЦСДН) и Центарот за информирање, соработка и развој на граѓанските организации од Словенија (ЦНВОС).

Активно вклучување на младите во организациските практики на МСП

posted Oct 30, 2019, 7:45 AM by Maja Stevanovska

Младински Совет Прилеп во периодот од 15.мај 2019 - 14 ноември 2019 година го спроведува проектот: „Активно вклучување на младите во организациските практики на МСП".
Главна цел на проектот е подобрување на транспарентноста на МСП за известување за организациските активности преку подобрување на комуникацијата на МСП со младите луѓе во општина Прилеп.
Проектот: „Активно вклучување на младите во организациските практики на МСП“, се спроведува во периодот мај-ноември 2019 година, а истиот е финансиран преку програмата „Одржливо граѓанско општество: државно финансирање на граѓански организации“, која ја спроведува Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС, Балканската мрежа за развој на граѓанското општество (БЦСДН) и Центарот за информирање, соработка и развој на граѓанските организации од Словенија (ЦНВОС).

Отворен ден за информирање на граѓаните за работата на МСП

posted Oct 4, 2019, 5:27 AM by Maja Stevanovska   [ updated Oct 4, 2019, 5:28 AM ]

На 2.10.2019 година (среда) МСП одржа голем Отворен ден за информирање на граѓаните за работата на Младински Совет Прилеп!
Отворениот ден го организиравме во рамките на проектот: „Активно вклучување на младите во организациските практики на МСП“ кој Младински Совет Прилеп го спроведува во периодот мај-ноември 2019.

Mладите имаа можност да слушнат повеќе за работата на Младински Совет Прилеп ни поставуваа прашања, даваа коментари, споделуваа идеи за наредни активности и за зголемување на нашата видливост и транспаретност на организацијата.Програмата „Одржливо граѓанско општество: државно финансирање на граѓански организации“, ја спроведува Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС, Балканската мрежа за развој на граѓанското општество (БЦСДН) и Центарот за информирање, соработка и развој на граѓанските организации од Словенија (ЦНВОС).

Отворен ден за информирање на граѓаните за работата на Младински Совет Прилеп

posted Oct 1, 2019, 3:42 AM by Maja Stevanovska   [ updated Oct 1, 2019, 3:45 AM ]

На 2.10.2019 година (среда) со почеток од 11часот ќе се одржи голем Отворен ден за информирање на граѓаните за работата на Младински Совет Прилеп!
Отворениот ден се организира во рамките на проектот: „Активно вклучување на младите во организациските практики на МСП“ кој Младински Совет Прилеп го спроведува во периодот мај-ноември 2019.
Доколку сакате да дознаете што работи Младински Совет Прилеп, имате прашања за нас, сакате да се вклучите во нашите активности (креативни игри за млади, презентација на работата на МСП преку видео, работилница за млади и сл.), а воедно сакате да ни дадете препораки за нашата работа за идни активности придружете ни се утре од 11часот кај Саатот.
Ние, заедно со нашите локални волонтери и ЕВС волонтерот од Франција ќе бидеме таму да ви одговориме на сите ваши прашања, а вие ќе можете да ни дадете предлози за поуспешна работа и активно вклучување на младите од Прилеп во креирање и спроведување на младински политики.


Програмата „Одржливо граѓанско општество: државно финансирање на граѓански организации“, ја спроведува Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС), Балканската мрежа за развој на граѓанското општество (БЦСДН) и Центарот за информирање, соработка и развој на граѓанските организации од Словенија (ЦНВОС).

Ве очекуваме!!!
Тимот на Младински Совет Прилеп

Активно вклучување на младите во организациските практики на МСП

posted Sep 22, 2019, 10:08 AM by Maja Stevanovska


Младински Совет Прилеп во периодот од 15.мај 2019 - 14 ноември 2019 година го спроведува проектот: „Активно вклучување на младите во организациските практики на МСП".
Главна цел на проектот е подобрување на транспарентноста на МСП за известување за организациските активности преку подобрување на комуникацијата на МСП со младите луѓе во општина Прилеп.
Главни активности кои се спроведуваат во рамките на проектот се: Обука за користење на онлајн алатки за подобрување на транспарентноста за известување за постигнатите резултати, Видео со анимација за известување за организациските постигнувања, Отворен ден за информирање на граѓаните за работата на МСП и Промотивен настан за презентирање на програмските активности на МСП.Зајакнатите капацитети на МСП за транспарентно известување и подобреното известување за организациските постигнувања ќе придонесат кон зголемување на довербата на младите кон МСП, вклучување во активностите на МСП, одржливост на активностите и целите на организацијата и зголемување на видливоста на МСП на локално и регионално ниво.


Проектот: „Активно вклучување на младите во организациските практики на МСП“, се спроведува во периодот мај-ноември 2019 година, а истиот е финансиран преку програмата „Одржливо граѓанско општество: државно финансирање на граѓански организации“, која ја спроведува Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС, Балканската мрежа за развој на граѓанското општество (БЦСДН) и Центарот за информирање, соработка и развој на граѓанските организации од Словенија (ЦНВОС).

Формиран Советот на млади на Општина Прилеп

posted Aug 26, 2019, 4:05 AM by Maja Stevanovska   [ updated Aug 26, 2019, 5:47 AM ]

Во Општина Прилеп на 23.8.2019 година беше одржана првата конститутивна седница на Совет на млади, на која покрај градоначалникот Илија Јованоски, присуствуваа и претседателот на општинскиот Совет Миле Талевски, претседателот и членовите на Комисијата за општествени дејности и заштита на правата на децата и избраните претставници од младинските огранизации.

      

Советот на млади брои 9 членови и е формиран од млади луѓе на возраст од 15 до 30 години, кои по објавен јавен повик беа избрани од страна на Комисијата за општествени дејности и заштита на правата на децата при Советот на општина Прилеп.

На конститутивната седница, за претседател на Совет на млади беше избран Јован Јованоски, а за потпретседател беше назначена Маја Стевановска од Младински Совет Прилеп, а според деловникот за работа претседателот за секретар го назначи Александар Богоески.

    

Советот на млади ќе има повеќе активности, меѓу кои и поднесување предлози до Комисијата за општествени дејности и правата на децата при Советот на општина Прилеп, предлагање на мерки за остварување и спроведување на одлуките и програмите за грижа на младите, организирање работилници, предавања, трибини, манифестации и други активности во врска со младинските прашања, а воедно ќе поттикнува и соработка со Советите на млади од другите општини во земјава.

Вашите идеи, предлози, активности можете да ги доставите до maja@ycp.org.mk за разгледување на седница на Совет на млади!

Активно вклучување на младите во организациските практики на МСП

posted Aug 26, 2019, 2:29 AM by Maja Stevanovska


Младински Совет Прилеп во периодот од 15.мај 2019 - 14 ноември 2019 година го спроведува проектот: „Активно вклучување на младите во организациските практики на МСП".
Главна цел на проектот е подобрување на транспарентноста на МСП за известување за организациските активности преку подобрување на комуникацијата на МСП со младите луѓе во општина Прилеп.
Главни активности кои се спроведуваат во рамките на проектот се: Обука за користење на онлајн алатки за подобрување на транспарентноста за известување за постигнатите резултати, Видео со анимација за известување за организациските постигнувања, Отворен ден за информирање на граѓаните за работата на МСП и Промотивен настан за презентирање на програмските активности на МСП.


Зајакнатите капацитети на МСП за транспарентно известување и подобреното известување за организациските постигнувања ќе придонесат кон зголемување на довербата на младите кон МСП, вклучување во активностите на МСП, одржливост на активностите и целите на организацијата и зголемување на видливоста на МСП на локално и регионално ниво.


Проектот: „Активно вклучување на младите во организациските практики на МСП“, се спроведува во периодот мај-ноември 2019 година, а истиот е финансиран преку програмата „Одржливо граѓанско општество: државно финансирање на граѓански организации“, која ја спроведува Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС, Балканската мрежа за развој на граѓанското општество (БЦСДН) и Центарот за информирање, соработка и развој на граѓанските организации од Словенија (ЦНВОС).

20 години Младински Совет Прилеп

posted Aug 26, 2019, 2:26 AM by Maja Stevanovska   [ updated Aug 26, 2019, 2:46 AM ]

Драги наши пријатели, млади, соработници, партнери и поддржувачи на Младински Совет Прилеп!!!

Младински Совет Прилеп годинава прославува 20 години од своето постоење. Годините исполнети со многу проекти, активности, млади, секојдневни настани, дружење и работа за поголема младинска вклученост за доброто на заедницата, сакаме да ја крунисаме со еден прекрасен младински инспиративен настан – дводневни активности на отворено за млади, насловен како: „Младите за МСП“.
Концептот на прославата предвиден по повод 20 години МСП вклучува различни активности: филмска вечер, друштвени игри, работилници и сл. а главната прослава ќе се одржи на 29.08.2019 (четврток) на Камената бина во центарот на градот, со почеток во 20:00 часот, каде ќе настапат млади музичари и локални бендови од Прилеп. Воедно, на 30.08.2019 година, на Паркот Могила ќе се одржи филмска вечер со почеток во 19:30 часот.
Сите активности ги организира тимот на Младински Совет Прилеп, во соработка со волонтерскиот сектор на организацијата кој моментално го сочинуваат 60 локални волонтери од општина Прилеп.
Се надеваме дека ќе не удостоите со Вашето присуство и дека заедно ќе го прославиме нашето 20годишно постоење.


Посебна благодарност до нашите поддржувачи: Општина Прилеп, Кожувчанка, Дизниленд Трејд, Макспринт и Пекара Џулијано, без кои немаше да успееме да ве собереме на едно место!

А најголема благодарност до нашите локални волонтери, без кои немаше да се организираме вака добро!
Продолжете да ни верувате, заедно сме успешни!!!

Дојдете да се дружиме, да учиме и да се забавуваме!
Во четврток и петок бидете со нас!!!
Имаме многу изненадувања!


Официјална агенда за настанот:

29ти август
11:00-12:00 ИНФО ДЕН- 20 години Младински Совет Прилеп (Саат Кула)
20:00-22:30 Роденденска прослава (Камена бина)
-Александра, Михаил, Кирил, Илија
-Сара, Божидар, Гоце
-DJ – Михаил Дивјакоски

30ти август
19:30-21:00 Филмска вечер (Парк Могила)


Со почит,

Тимот на Младински Совет Прилеп

1-10 of 14