Home‎ > ‎Different Lifestyles‎ > ‎

Булевар на мислења во Крушево

posted Jun 2, 2020, 5:15 AM by Youth Council Prilep   [ updated Jun 2, 2020, 5:21 AM ]

Почнувајќи од 17ти до 19ти октомври 2018 год. успешно се одржа Булеварот на мислења, како активност која е дел од проектот на Младинскиот Совет Прилеп за креирање на Локална Младинска Стратегија во Општина Крушево. На настанот се обезбеди отворен консултативен процес за младите од Општина Крушево, с. Норово и с. Бучин на кој тие можеа да ги искажат своите мислења и ставови по однос на поставените насоки и стратешките цели изведени од претходно одржаните фокус групи со граѓаните.                                                           

             
Проектот "Креирање на Локална Младинска Стратегија во Општина Крушево" е имплементиран во рамките на проектот: "Граѓанските организации во служба на локалната демократија" спроведен од АЛДА Скопје, Европско движење Македонија и Здружението на финансиски работници на локалната самоуправа и јавни претпријатија со финансиска поддршка на Европската Унија преку ИПА 2 инструментот.

Следува финалната фаза во креирањето на Локалната младинска стратегија во Општина Крушево.       

 


Младински Совет Прилеп во соработка со Младински Совет Крушево и Општина Крушево спроведува проект за подготовка на Локална Младинска Стратегија во општина Крушево. Проектот опфаќа активности за воспоставување структура за подготовка на петгодишна младинска стратегија (2019 – 2023 година), како и активности за утврдување на потребите и можните решенија кои треба да ја сочинуваат содржината на локалната младинска стратегија.


Со пополнувањето на овој прашалник и ти ја имаш можноста да го дадеш своето мислење и да придонесеш во подготовката на локалната младинската стратегија која треба да одговори и на твоите потреби. Прашалникот е анонимен и сите податоци ќе се користат само за изведување на статистички анализи.

https://tinyurl.com/LMSKRUSHEVO

Проектот „Креирање на Локална Младинска Стратегија во Општина Крушево“ е имплементиран во рамки на проектот „Граѓанските организации во служба на локалната демократија“ спроведен од АЛДА Скопје, Европско движење Македонија и Здружението на финансиски работници на локалната самоуправа и јавни претпријатија со финансиска поддршка на Европската унија преку ИПА 2 инструментот

​_________________________________________________________________________________

Во рамките на проектот „Креирање Локална младинска стратегија во Општина Крушево“, Младински Совет Прилеп има потреба од набавка на услуги за фоторепортирање и промоција на проектните актвности при креирање Локална младинска стратегија во Општина Крушево. За таа цел, Младински Совет Прилеп објавува:

ЈАВЕН ПОВИК 
ЗА ИЗБОР НА ФОТОРЕПОРТЕР 

Опис на активностите на фоторепортерот:

Фоторепортерот ќе биде ангажиран за изработка на фото и видео материјали при процесот на имплементирање на целокупниот проект, kако и подготовка и обработка на фото и видео материјали за секоја поединечна активност во согласност со проектниот тим, помладиот истражувач и фасилитаторот на работната група. Овие материјали ќе се користат како извор на верификација при реализирана активност, за десиминирање на проектните активности како и промоција.

Очекувани резултати од работата на фоторепортерот:

- Фоторепортирање на работни средби
- Фоторепортирање на јавни настани
- Доставена документација (договор и изјава за извршена работа, временска табела)

Основни критериуми за селекција
- Најмалку 2 години искуство во работа со фоторепортирање
- Најниска понудена цена 

Период на спроведување
Потребно е да се испорачаат услугите во времетраење од 20 експертски денови, во период од Јуни 2018 година - Октомври 2018 година.

За учество на овој јавен повик, можете да се пријавите со испраќање на Ваше Мотивационо писмо, Кратка биографија (CV) и Пополнета Апликација

Апликацијата се доставува во електронска форма: 
Адреса: contact@ycp.org.mk

Предмет за електрoнска достава:
„ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗБОР НА ФОТОРЕПОРТЕР“  – Име и Презиме“ 

Краен рок за доставување на понуда е 13.06.2018, најдоцна до 16:00 ч.

Понудите што ќе пристигнат по изминување на наведениот рок, како и оние кои не се доставени според условите на повикот, нема да бидат земени предвид.

За подетални информации може да не контактирате на е-маил адреса: contact@ycp.org.mk

Младински Совет Прилеп го имплементира проектот „Креирање на Локална Младинска Стратегија во Општина Крушево“ во рамките на „Граѓанските организации во служба на локална стратегија“, проект, чија што цел е да го зајакне влијанието на организациите од граѓанското општество во јавните политики на локално ниво. Проектот е спроведен од Европската Асоцијација за локална демократија (АЛДА) - Скопје, Европско движење Македонија и Здружението на финансиски работници на локалната самоуправа и јавни претпријатија со финансиска поддршка на Европската унија преку ИПА 2 инструментот.

Comments