Home‎ > ‎

Одржана фокус група: PULSE Радио

posted Aug 15, 2019, 7:10 AM by Unknown user

На 15.8.2019 година, во Коалиција СЕГА се одржа Фокус група за планирање на активностите и креирање на содржини за Пулс Радио кое е дел од Младински Совет Прилеп.


 


Фокус групата ја раководеше нашата Peace Corps волонтерка Emma која ја водеше дискусијата низ интересен сплет на прашања, преку кои видовме како вид на содржини им недостигаат на младите кај нас, што сакаат да слушаат и во какви активности сакаат да се вклучат
 поврзани со Pulse радио.

Comments