Recent site activity

Jan 16, 2020, 1:55 AM Maja Stevanovska edited Младински Совет Прилеп има потреба од Проектен асистент
Jan 16, 2020, 1:55 AM Maja Stevanovska updated White Job Post Vacancy Facebook Post.jpg
Jan 10, 2020, 7:34 AM Maja Stevanovska attached White Job Post Vacancy Facebook Post.jpg to Младински Совет Прилеп има потреба од Проектен асистент
Jan 10, 2020, 7:34 AM Maja Stevanovska created Младински Совет Прилеп има потреба од Проектен асистент
Nov 28, 2019, 6:47 AM Maja Stevanovska attached baner-GS.png to Анкета „Младите и Европските Вредности“
Nov 28, 2019, 6:47 AM Maja Stevanovska created Анкета „Младите и Европските Вредности“
Nov 11, 2019, 2:21 AM Maja Stevanovska attached Untitled.png to Завршен настан - Активно вклучување на младите во организациските практики на МСП
Nov 11, 2019, 2:21 AM Maja Stevanovska attached DSC_0093.JPG to Завршен настан - Активно вклучување на младите во организациските практики на МСП
Nov 11, 2019, 2:21 AM Maja Stevanovska attached DSC_0087.JPG to Завршен настан - Активно вклучување на младите во организациските практики на МСП
Nov 11, 2019, 2:21 AM Maja Stevanovska attached DSC_0068.JPG to Завршен настан - Активно вклучување на младите во организациските практики на МСП
Nov 11, 2019, 2:21 AM Maja Stevanovska attached DSC_0060.JPG to Завршен настан - Активно вклучување на младите во организациските практики на МСП
Nov 11, 2019, 2:21 AM Maja Stevanovska attached DSC_0058.JPG to Завршен настан - Активно вклучување на младите во организациските практики на МСП
Nov 11, 2019, 2:20 AM Maja Stevanovska attached DSC_0051.JPG to Завршен настан - Активно вклучување на младите во организациските практики на МСП
Nov 11, 2019, 2:20 AM Maja Stevanovska attached DSC_0047.JPG to Завршен настан - Активно вклучување на младите во организациските практики на МСП
Nov 11, 2019, 2:20 AM Maja Stevanovska attached DSC_0029.JPG to Завршен настан - Активно вклучување на младите во организациските практики на МСП
Nov 11, 2019, 2:20 AM Maja Stevanovska attached DSC_0027.JPG to Завршен настан - Активно вклучување на младите во организациските практики на МСП
Nov 11, 2019, 2:20 AM Maja Stevanovska attached DSC_0017.JPG to Завршен настан - Активно вклучување на младите во организациските практики на МСП
Nov 11, 2019, 2:20 AM Maja Stevanovska attached DSC_0013.JPG to Завршен настан - Активно вклучување на младите во организациските практики на МСП
Nov 11, 2019, 2:20 AM Maja Stevanovska attached DSC_0011.JPG to Завршен настан - Активно вклучување на младите во организациските практики на МСП
Nov 11, 2019, 2:20 AM Maja Stevanovska created Завршен настан - Активно вклучување на младите во организациските практики на МСП
Nov 5, 2019, 4:56 AM Maja Stevanovska edited Активно вклучување на младите во организациските практики на МСП
Nov 5, 2019, 4:56 AM Maja Stevanovska created Активно вклучување на младите во организациските практики на МСП
Nov 4, 2019, 6:13 AM Maja Stevanovska attached Завршен настан.png to Промотивен настан
Nov 4, 2019, 6:13 AM Maja Stevanovska created Промотивен настан
Oct 30, 2019, 7:45 AM Maja Stevanovska attached Infografik.png to Активно вклучување на младите во организациските практики на МСП

older | newer